Service

Ook voor reparaties aan uw installatie bent u bij Alda Electro op het juiste adres.

Storingen en reparaties
Een storing aan u elektriche installatie kunnen wij snel voor u oplossen. Met moderne meetapparatuur kunnen wij de storing snel lokaliseren en verhelpen. Daarnaast repareren we bijvoorbeeld dimmers, travo's, verlichting, CAI en UTP aansluitingen.

Vervangen meterkastopstelling
In het verleden werden meterkasten niet met een aardlekschakelaar uitgevoerd. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is een goed functioneerdende aardlekschakelaar heel belangrijk! Als in u woning nog een verouderde meterkast zit is het verstandig deze te vervangen. Wij kunnen de meterkastopstelling vervangen voor een kast met hoofdschakelaar, aardlekschakelaar en installatieautomaten. In veel gevallen kan een standaard meterkastopstelling gemonteerd worden indien dat niet past stellen we een maatwerk kast samen. Tevens controleren we of de bestaande aarding nog voldoet aan de eisen.  

Meet en regeltechniek
NEN 3140 en NEN 1010
De ARBO-wet schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd (Arbobesluit, artikel 3.4). Het voldoen aan de NEN 3140 geeft voor de elektrische bedrijfsvoering het vermoeden van overeenstemming met de Arbo-wet.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als dergelijke fouten leiden tot ongelukken en/of (letsel-) schade kan dit leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid en procedures. Hierbij gaat het bij strafrechtelijke aansprakelijkheid om overtredingen van de Arbo-wetgeving. Deze overtreding kan leiden tot boetes, celstraf en het stilleggen van het werk.